TULE MUKAAN

DUUNIVÄYLÄÄN!

Duuniväylän kautta porvoolaiset aikuiset ja nuoret löytävät nopeasti uuteen työhön. Duuniväylän asiakkaat voivat päivittää ammatillisen osaamisensa pääosin työpaikalla työtä tehden. Hankkeessa kehitetään uuteen työhön ja ammattiin johtava työvaltainen opiskelumalli, "Duuniväylä". Mallin avulla pystytään nopeasti parantamaan osallistujan työllistymisedellytyksiä. Duuniväylässä osallistujaa tuetaan hakeutumaan työhön uudelle alalle ja samalla hankkimaan koulutus alan työtehtäviin.

TAVOITE 1: Työllistyminen työvaltaisen opiskelupolun kautta

  • Työttömäksi jääneet työllistyvät tai pääsevät kiinni työllistymistä edistävään koulutukseen ennen kuin työttömyys pitkittyy
  • 70 % mukaan tulevista henkilöistä työllistyy tai aloittaa työllisyysmahdollisuuksia parantavassa koulutuksessa
  • Ne hankkeeseen osallistuvat, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joiden koulutus ei auta työllistymään, hankkivat ammatillisen osatutkinnon

TAVOITE 2: Malli työpaikkojen tukemiseen työvaltaisen opiskelun ohjauksessa

  • Työpaikkaohjaajien tukeminen työpaikalla tapahtuvan opiskelun ohjauksessa
  • Uudet menetelmät, joilla työpaikkoja tuetaan ja valmennetaan ohjauksen antamisessa
  • Uudet ohjauksen ja yhteistyön keinot, jotka vahvistavat opiskelijan mahdollisuutta työllistyä työpaikkaan

Duuniväylä toimii 10/2017-2/2020 ja hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Porvoon kaupunki ja Careeria.

Ajankohtaiset asiat löydät hankkeen Facebook-sivulta

projektipäällikkö

Anne Mattila

anne.mattila@careeria.fi

0405760149

uraohjaaja

Veera Lahti

veera.lahti@careeria.fi

0406878232

työpaikkaohjaajien vastuukouluttaja

Susanna Björkman

susanna.bjorkman@careeria.fi

0447372435

Image Image Image Image